Welcome

Statusbericht

Microsoft gaat geleidelijk aan stoppen met Internet Explorer 11. De browser blijft bestaan, maar het licht wordt geleidelijk aan gedimd. Gelieve een andere actuele browser te downloaden. Zo kan u opnieuw veilig en snel deze en andere sites optimaal gebruiken.


Dear customer,

To access this portal, your company needs to be registered for one of the following A & M services: CYOD, e-Desk, Flexplan, Cafetariaplan, CDP or EDP.
If your company is registered for one these services and this is your first time login: Please click 'Create New Account' below this page to create free access. You need a valid company ID, a personal username (free to choose) and your company e-mail address.
If you already have an personal account: click 'Login Existing User' below this page to Log in.


Geachte klant,

Voor toegang tot dit portaal dient uw bedrijf geregistreerd te zijn voor een van de volgende A&M diensten: CYOD, e-Desk, Flexplan, Cafetariaplan, CDP of EDP.
Als uw bedrijf geregistreerd is voor een van deze diensten en dit is je eerste bezoek: klik 'Nieuwe Account aanmaken' onderaan deze pagina om gratis toegang te creëren. U hebt een geldige Company-ID, een persoonlijke gebruikersnaam (vrij te kiezen) en uw bedrijf e-mailadres nodig.
Als je al een persoonlijk account hebt: klik 'Login Bestaande Gebruiker' onderaan deze pagina om in te loggen.


Cher client,

Pour accéder à ce portail, votre entreprise devrait être inscrit à l'un des services A&M suivants: CYOD, e-Desk, Flexplan, Cafetariaplan, CDP ou EDP.
Si votre entreprise est inscrit à un de ces services et c'est votre première visite: Cliquez sur 'Créer nouveau compte' au bas de cette page pour créer un accès gratuit. Vous avez besoin d'un ID de société valable, un nom d'utilisateur personnel (libre choix) et votre e-mail de société.
Si vous avez déjà un compte personnel: cliquez sur 'Login utilisateur existant' au bas de cette page.

   Login Existing User 
Login Bestaande Gebruiker 
Login Utilisateur Existant 
   Create new account 
Nieuwe Account aanmaken 
Créer Nouveau Compte 

 

Recover Password     Paswoord Reset     Récupérer mot de passe